Välkommen till Infranords Whistleblower. (En del av Infranords Uppförandekod)

Denna Whistleblowerservice drivs av Interaktiv Säkerhet. Interaktiv Säkerhet är en extern leverantör till Infranord.

Interaktiv Säkerhet garanterar full anonymitet och sekretess igenom hela ärendeprocessen.

Som Whistleblower är du alltid anonym och ges möjlighet att rapportera om misstänka oegentligheter på Infranord.

Infranord uppmuntrar anställda, kunder, leverantörer, affärspartners och andra att rapportera misstänka händelser in till Whistleblowerservicen hos Interaktiv Säkerhet.

Genom att klicka på knappen "Lämna anmälan här" kommer du till anmälningsformuläret. Du kan välja att anmäla på fyra olika sätt:


 • Genom att fylla i formuläret på sidan.
 • Genom att skicka e-post med din anmälan.
 • Genom att ringa till Interaktiv Säkerhet, vardagar 08.00-16.30. Tel: 0770-455 670
 • Genom att skicka brev med din anmälan till:
  Interaktiv Säkerhet
  "Infranord"
  Norrgatan 10
  432 41 Varberg

Det är viktigt att du försöker lämna så mycket information som möjligt.

Anmälan bör innehålla följande information:

 • Ditt namn (Frivilligt).
 • Kontaktinformation (Frivilligt, e-postadress eller telefonnummer).
 • Vilken typ av oegentligheter du vill informera om.
 • Var dessa har ägt rum.
 • När det hände. Ange datum och tid och om det är något återkommande.
 • Vem eller vilka som är inblandande.
 • Dokumentation i någon form om du har tillgång till det. T ex foton, eller andra dokument.
 • Uppgifter om du vidtagit några andra åtgärder med anledning av oegentligheterna.

OBS!

Det är viktigt att du läser och är införstådd med texten "Behandling av personuppgifter" under menyn innan du skickar in din anmälan. ”Din säkerhet, se kompletterande avtal.

Vad kan anmälas?

En Whistleblower-funktion är till för att anmäla allvarliga oegentligheter eller missförhållanden på en arbetsplats eller i en organisation som rör (ref uppförandekod):

 • Ekonomisk brottslighet som mutor, bestickning eller förfalskning.
 • Korrupt beteende som missbruk av ställning.
 • Stora brister i säkerheten på arbetsplatsen.
 • Allvarliga miljöbrott.
 • Allvarliga former av diskriminering och trakasserier.
 • Allvarliga oegentligheter som rör organisationens vitala intressen.

En Whistleblower-funktion är inte till för att anmäla mindre förseelser eller allmänt missnöje och klagomål, se vidare under fliken ”Riktlinjer” och ”Intern anmälan”.

Vem kan anmälas

Enligt Datainspektionens föreskrift så måste vissa kriterier uppfyllas för vem som kan anmälas i en Whistleblower-funktion. Det går endast att anmäla personer i ledande ställning eller i nyckelpositioner inom Infranord.

Så hanteras din anmälan

Alla inkomna ärenden hanteras omgående av företaget Interaktiv Säkerhet, som agerar externt ombud för alla anmälningar.

Alla anmälningar får ett unikt ärendenummer. Detta nummer ska användas för att skicka in kompletterande uppgifter eller få återkoppling i ärendet.

När en ny anmälan kommer in till Interaktiv Säkerhet så anonymiseras den omgående. Detta för att säkerställa att den som anmäler förblir anonym mot Infranord.

Det anonymiserade ärendet skickas sedan vidare till Infranord som beslutar om anmälan kommer utredas vidare eller inte.

Interaktiv Säkerhet är helt fristående från Infranord och agerar som ojävig partner i relation till den aktuella händelsen.

Telefonsamtal med Interaktiv Säkerhet är helt konfidentiella och spelas inte in.

Interaktiv Säkerhet registrerar inga IP-adresser.