Frågor & Svar

Varför har Infranord infört en Whistleblower-funktion?

Syftet med att inrätta en Whistleblower-funktion hos Infranord är att skapa möjlighet att påtala oegentligheter för att skydda medarbetare och organisation.

Vad har Interaktiv Säkerhet för uppgift?

Interaktiv Säkerhet fungerar som externt ombud för Infranords Whistleblower-funktion. Det innebär att de har som uppgift att hantera alla inkommande ärenden och se till så att den som anmäler förblir anonym mot Infranord. Interaktiv Säkerhet utreder däremot inte anmälan.

Vem kan skicka in en anmälan?

En anmälan kan göras av vem som helst inom Infranords verksamhet som iakttagit en misstänkt händelse. Du kan vara anställd eller inhyrd.

Vad kan man anmäla?

En whistleblower-funktion är till för att upptäcka allvarliga oegentligheter och oetiska förhållanden inom en organisation. Det kan exempelvis vara mutor, bestickning, bedrägeri eller förfalskning. Det kan också handla om allvarliga fall av miljöbrott eller säkerhetsrisker i arbetsmiljön. Likaså allvarliga former av diskriminering och trakasserier. Om du är osäker på om din anmälan innefattas av detta, kan du ändå skicka in den. Det är dock inte säkert att det sker någon utredning om Infranord bedömer att det inte är ett ärende för Whistleblower. Systemet får absolut inte användas till att sprida osanningar om, trakassera eller förtala någon anställd hos Infranord.

Vem kan man anmäla?

Enligt Datainspektionens föreskrift kan en Whistleblower-funktion endast användas för att anmäla händelser som gäller personer i ledande ställning eller nyckelpositioner inom organisationen.

Vem utreder min anmälan?

Din anmälan utreds av VD eller Personalchef vid Infranord.  

Finns det risk för att mina personuppgifter lämnas till Infranord?

Interaktiv Säkerhet har säkra och tydliga rutiner för hur dina person- och kontaktuppgifter behandlas. Dessa lämnas aldrig vidare till Infranord.

Kan jag vara anonym?

Du kan självklart vara helt anonym när du lämnar din anmälan. Vi rekommenderar ändå att du lämnar kontaktuppgifter för att Interaktiv Säkerhet ska kunna kontakta dig om det behövs mer information om din anmälan.

Kan jag få veta hur det går med min anmälan?

För att få information om ärendet kontaktas Interaktiv Säkerhet, via ärendenummer. Vill Du ha information efter överlämnande till Infranord, så fås information från VD/Personalchef. Stäm av med Interaktiv Säkerhet vem som är kontakt

Hur lämnar jag min anmälan?

Det finns fyra olika sätt att lämna sin anmälan.

  • Du kan fylla i det förberedda frågeformuläret
  • Skicka e-post
  • Skriva brev
  • Ringa till Interaktiv Säkerhet vardagar 08.00-16.30. Tel 0770-455 670.

Kan jag få hjälp när jag lämnar min anmälan?

Interaktiv Säkerhet är inte rådgivare, men agerar med ditt välbefinnande i åtanke och kan ge stöd om det skulle behövas för de som lämnar sin anmälan via telefon.